top of page

Няколко думи за мен..

Казвам се Наталия-Елени Валамутопулу, учих психология в Централен софийски университет "Климентий Охридски" със специалност Child & Юношеска психология. 

* Обучавах се по системна терапия, генеалогия и групов анализ

* Работих като външен сътрудник в KETHEA, в изследването за оценка на терапевтичните общности на KETHEA & като терапевтичен персонал с тийнейджъри, възрастни потребители & техните семейства от 2002 до 2015 г.

* Поддържам кабинета си като психолог-психотерапевт от 6 години в моя град Волос.

* Водя сесии и семинари през мрежата

Natalia Valamoutopoulou
Проучвания и опит

Учила съм психология в ЦУ "Климент Охридски" със специалност Детска и юношеска психология

* Работил съм по програми на Община Волос за социално включване на социално изключени райони  

* Работих като външен сътрудник в KETHEA, в проучването за оценка на терапевтичните общности на KETHEA и работех като терапевтичен персонал с тийнейджъри, възрастни потребители и техните семейства от 2002 до 2015 г.

* Завърших следдипломен курс по пристрастяване в сътрудничество с Университета на Сан Диего (UC San Diego).   

* Обучавал съм се по системна терапия от 2003 до 2010 г., докато се развивах като пациент на индивидуално и групово ниво

* Обучен съм по генеалогията и това, което носим като „наследство“ от предишните ни поколения

* Завърших петгодишното й обучение по групов анализ като консултант за организации и компании през 2013 г. в Hope in GA в Атина

* Бях външен сътрудник като психолог-психотерапевт, в Института за психосоциално развитие (IDA) със седалище в Лариса Живях и работих като професионален психолог-психотерапевт в моя роден град, Волос

  Поддържам собствено пространство като психолог-психотерапевт от 2015 г., като предоставям консултантски услуги, вътрешна ендоскопия и психоанализа с по-подробен подход, както на лично, така и на групово ниво.

TelefoHa Ha oφica

електронна поща 

Следвай ме

+30 242121 2570

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page